Datum příjezdu
Datum odjezdu
Počet dospělých
Počet dětí (2-12 let)
REZERVOVAT UBYTOVÁNÍ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby penzion Slunečno Kamenice 1, 294 04 Dobšín , provozovatel Anexe s.r.o., se sídlem v Turnově, IČO 25297848 (dále jen „Správce“), zpracovával mé osobní údaje pro marketingové účely spočívající v nabídce ubytovacích a souvisejících služeb poskytovaných Správcem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 „GDPR“, na dobu neurčitou, nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.
 
 
Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním mých osobních údajů, zejména:
 

- na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, nebo omezení zpracování;
- vznést námitku proti zpracování;
- na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
- kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
 
Dále potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména:
 

- mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
- s mými údaji jsou prováděny následující úkony: uložení do databáze, úpravy v případě, že je doplním nebo se dožádám úprav, vyhledávání, třídění a likvidace po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
 
 
V případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů obrátit na emailovou adresu adamek@slunecno-cesky-raj.cz,
nebo na telefonní číslo +420 775 101 144.
Penzion Slunečno v Dobšíně hodnocení